Uzticības tālrunis

Glābiet Bērnus centrālā biroja brīvprātīgie var sniegt konsultācijas par to, pie kādiem dienestiem var griezties konkrētu bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos, medicīniska rakstura konsultācijas un juridiskus padomus. Konsultācijas sniedz tajos gadījumos, kad cilvēkiem nav izdevies saņemt nepieciešamo informāciju vai atbalstu ne vienā no attiecīgajiem oficiālajiem dienestiem. Šādos gadījumos sazinieties ar mums caur kontaktu formu, vai steidzamības gadījumā zvaniet uz 29 13 13 11.

Valsts oficiālie dienesti:

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis: 116111

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija: 67 359 128

Vietējā bāriņtiesa: skatīt šeit


Ko mums cilvēki vaicā?

Pie mums vēršas bērni un pieaugušie ar visdažādākajiem jautājumiem; ko pašiem iesākt noteiktos gadījumos, kā citiem var palīdzēt, un pie kā vērsties lai kaut ko iesāktu.*

Gadījums #1:

-Kāda vecāmāte no Strenčiem sūdzas par Kandavas bāriņiesas neatsaucību. Sieviete uzzinājusi, ka Kandavā atrodas viņas mazbērns, bērna mātei ir nereģistrētās attiecībās ar viņas dēlu. Sieviete nav zinājusi, ka bērna mātei pārtraukta vecāku vara, māte ir ļoti jauna. Vietējā bāriņtiesa atsakoties atdot bērnu mātei, kuru sieviete grib ņemt uz Streņčiem dzīvot savā mājā. Bāriņtiesa vaicājot, kur Jūs bijāt agrāk, un kā lai viņa vispār zinot ka tā ir bērna vecāmāte. Bērna tēvs dzimšanas apliecībā nav ierakstīts, paternitāte nav noteikta.

Gadījums #2:

-Zvana vecāmāte no Valkas un sūdzās par vietējās un apvidus policijas bezdarbību un palīdzības nesniegšanu viņas mazmeitai, 10g.v. skolniecei. Meitenes dzīvoklī katru dienu pulcējoties augstākie Krievijas nomenklatūras pārstāvji ar Putinu priekšgalā. Tur viņi uzdzīvojot tajā skaitā nododoties netiklām darbībām. Ar viņas mazbērna māti nēesot vērts runāt, jo gan viņa, gan policija sakot ka tas nav iespējams. Pilsone meklē meklē palīdzību glābiet bērnos, jo visi citi viņai ir atteikuši.

Gadījums #3:

-Atkārtoti pēc divu gadu pārtraukuma zvana aizbildne četrpadsmit g.v. zēnam, kurš cietis no vardarbības divās iepriekšējās audžu ģimenēs. Vietējā  bāriņtiesa esot pārmetusi aizbildnei, ka tā vērsusies pēc palīdzības G.B. un kopš tā laika, attieksme strauji pasliktinājusies pret audžu māti. Zēns samērā labi mācoties, taču agresīvi reaģējot konfliktsituācijās, kādēļ ticis izslēgts jau no vairākām skolām, tajā skaitā no mūzikas skolas. Kad pirms pāris gadiem es pavaicāju mūzikas skolas vadībai, kas ir iemesls izslēgšanai, saņēmu atbildi, ka zēns solījies nogalināt skolotāju. Es pavaicāju ko tad skolotājs zēnam bija nodarījis. Nu gluži neko, tikai piesolījis sadot pa purnu. Nav jābūt psihologam, lai saprastu, ka ne tikai vardarbības upuris, bet gan arī gluži emocionāli vesels bērns varētu šādi reaģēt. Pašlaik esot situācija, ka esošajā skolā pie mazākā pārkāpuma tiekot izsaukta policija, kura runājot ar zēnu bez audžu mātes klātbūtnes. Zēna klasesbiedriem un viņu vecākiem ir izstāstīts viss par zēna izcelsmi un iepriekš pārdzīvoto. Kāds vecāku grupējums par katru cenu vēlējies panākt zēna izslēgšanu. Toreiz es zvanīju bāriņtiesai kā arī uz skolu, laipni lūdzot būt pret zēnu iecietīgiem un pieaicināt valsts bērnu aizsardzības centra speciālistus, kuri piedāvā pakalpojumus pedagogu un bērnu apmācībā konfliktu risinašanā. Nu māte zvana atkal un nezin ko iesākt. Zēns esot centīgi sācis mācīties, bet nu viņš redzēšot ka tas neko nedod. Zēna audžu māte ir psihologs, tāpēc grūti iedomāties, ka viņa pilnīgi aplami un neobjektivi skaidrotu situāciju.

Gadījums #4:

-Zvana krievu dāma  par situāciju Krievu Dramas Teātrī. Tiekot iestudēta luga, kurā uz skatuves norisinās visai aktīvs dzimumakts. Kā aktieris lugā piedaloties arī pirmo klašu vecuma skolnieks. Dāma ir sašutusi un uzskata, ka tā ir emocionāla un seksuāla vardarbība pret bērnu. Iesakām viņai vērsties valsts BTAC (Bērnu Tiesību Aizsardzības Centrs), lai skaidrotu situāciju.

Gadījums #5:

-Zvana kundze no Sesavas, lūdzot palīdzību savai kaimiņienei – meitenei kura beigusi Lielplatones speciālo internātskolu, un nu ir ar mazu bērnu. Pašvaldība ierādījusi viņai dzīvokli bez apkures, un sola atļaut meitenei šo dzīvokli privatizēt, ja viņa samaksās 700 latus par apkures ievilkšanu. Saprotams, ka cilvēkam ar speciālām vajadzībām un mazu bērnu nevar būt tādas naudas. Bez tam pašvaldība esot sākotnēji apsolījusi apkuri ierīkot.

Gadījums #6:

-Pavasaris/vasaras sākums:

Pārsvarā sūdzības par neatbilstošu dienestu rīcību, izmeklējot aizdomīgas situācijas par seksuālu vardarbību pret bērniem. Vairāku bērnu tēvi no visdažādākajiem Latvijas novadiem sūdzas, ka viņu sievas  apsūdz viņus seksūlā vardarbībā pret bērniem. Visos mīnētajos gadījumos berņu mātes vainu jau atrodas vai gatavojas braukt peļņā uz ārvalstīm. Divām no viņām jau ir citi iecerētie ārzemēs. Ir zināms, ka bez otra vecāka piekrišanas nav atļauts bērnus aizvest no valsts. Rodas iespaids, ka tēvu apsūdzēšana iespējamā vardarbībā varētu būt jaunizdomāts mehānisms kā mātei dabū bērnu līdzi un peļņas zemi. Tas protams jāskaidro vietējām bāriņtiesām.

Gadījums #7:

-Savukārt kāda māte sūdzās par to, ka nezin kā atdabūt bērnu, kuru tēvs aizvedis itkā pavadīt brīvdienas, taču izrādās, ka viņš to jau ir piereģistrējis savā mītnes zemē skolā, un iesniedzis prasību par bērna dzīves vietas noteikšanu. 

Gadījums #8:

-Ir vairāki zvani par tēviem, kuri pēkšņi piesakās rūpēties par bērnu, ņemot to pie sevis uz ārzemēm, lai gan nekad nav izrādījuši nekādu atbalstu bērnam un mātei iepriekš. Cik zināms, tad vairākās valstīs iespējams iztikt no bērnu pabalsta, strādājot nelegālu darbu.

Gadījums #9:

-Pie mums griezās kāda satraukta māte kuras bērns ir smagi cietis privātā būvlaukumā, kur tika veikti darbi bez nožogojuma, kā arī bez piederošās teritorijas apzīmējuma. Māte interesējās vai izmantojot mūsu organizāciju būtu iespējams panākt ka tiek veiktas izmaiņas likumā, lai nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību dzīvojamās zonās. Šobrīd pēc likuma nav nepieciešams apžogot privātmāju būvlaukumus.  Paturot savās interesēs citu bērnu aizsardzību nākotnē, māte izteicās ka ir gatava iesaistīties šī jautājuma aktualizēšanā presē un sniegt visu iespējamo atbalstu, lai panāktu citu bērnu aizsardzību.

Tādas, lūk, jaunas bērnu tiesību problēmas kā ekonomiskās krīzes sekas.

 *Glābiet bērnus neatbild par sūdzību saturu, jo tās pārbaudīt var tikai kompetentas valsts iestādes.