Projekti

1. Pasākumi

2022

A. Memorands par bērnu slepkavošanas apturēšanu Ukrainā ar ANO Bērnu tiesību konvencijas rīku (Parakstīšanas pasākums 14.04.22)

"Mēs, zemāk parakstījušies, pieprasām ANO Konvencijas Par bērna tiesībām dalībvalstīm rīkoties radikāli un turpmāk radīt sistēmu, kas spēj aizsargāt bērnus Ukrainā un pārējās demokrātiskās ārpusbloku valstīs, kas vēl nav NATO un ES".

B. COVID-19 ietekme uz bērniem: tiesības un pienākumi (Konference, 26.01.22)

The aim of the conference is to aid in the protection of the development of children against the harm caused by pandemics. During the fight against the COVID-19 pandemic, several countries have not evaluated the effect of the decisions made on children, therefore ignoring a major principle of the UN Convention on the Rights of the Child - the prioritisation of the interests of the child over those of other groups in society. Learn more: https://conferences.lu.lv/e/children

__________________________________

2. Glābiet bērnus sastādītie ziņojumi ANO par bērnu tiesībām

A. GLĀBIET BĒRNUS SASTĀDĪTIE NVO BTT ALTERNATĪVIE ZIŅOJUMI ANO

2022

Tiek rakstīts...

2015

Latviski

Alternatīvais Ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības situāciju Latvijā un ANO Rekomendāciju izpildes gaitu valstī laikā no 2003. līdz 2014. gadam Saistībā ar LR Konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) Ziņojumu par ANO Konvencijas Par bērna tiesībām izpildi Latvijas republikā laikā no 2003. līdz 2012. gadam NVO Bērnu tiesību tīkla redzējumā

Skatīt šeit

English

Alternative Report to the UN on the Situation of the Protection of Children’s Rights and the Implementation of the UN CRC Recommendations in Latvia In connection with the Consolidated (third, fourth and fifth) Latvian State Report on the implementation of the UN CRC within the Republic of Latvia between 2004 and 2012 in the view of the Latvian NGO Children’s Rights Network

See here

2006

Latviski

NVO BĒRNU TIESĪBU TĪKLA ZIŅOJUMS ANO PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS STĀVOKLI LATVIJĀ 2001-2005

Lasīt šeit

English

REPORT ON LATVIAN NGO CHILDREN'S RIGHTS NETWORK TO UNITED NATIONS ON SITUATION OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN LATVIA 2001-2005

See here

2002

Latviski

NVO BĒRNU TIESĪBU TĪKLA ALTERNATĪVAIS ZIŅOJUMS ANO PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS STĀVOKLI LATVIJĀ  1998-2002

Lasīt šeit

English

ALTERNATIVE REPORT TO THE UNITED NATIONS ON SITUATION IN AREA OF PROTECTION ON THE RIGHTS OF THE CHILDREN IN LATVIA 1998-2002

See here

1998

English

ALTERNATIVE REPORT TO THE UNITED NATIONS ON SITUATION IN AREA OF PROTECTION OF RIGHTS OF THE CHILD IN LATVIA 1992-1997

See here

 

B. GLĀBIET BĒRNUS SASTĀDĪTIE BĒRNU ZIŅOJUMI ANO

2015

Latviski

BĒRNU ZIŅOJUMS ANO par ANO Konvencijas par bērna tiesībām iesakņošanu Latvijā 2003.- 2014.

Skatīt šeit

English

Children’s Report to the United Nations on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Latvia 2003 – 2014

See here

2006

Latviski

Latvijas Bērnu Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO Konvencijas par Bērna tiesībām izpildi valstī uzklausīšanai Ženēvā 2006.gadā

Lasīt šeit

English

CHILDREN’S REPORT TO THE UNITED NATIONS ON IMPLEMENTATION OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD IN LATVIA for Hearing in Geneva in 2006

See here

__________________________________

3. ANO REKOMENDĀCIJAS

2006

ANO Rekomendācijas bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā

Lasīt šeit

2001

Latviski

2001 ANO rekomendacijas (CRC/C/15/Add.142)

Lasīt šeit

English

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Lativia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.142 (2001).

See here

__________________________________

4. VALSTS ZIŅOJUMI:

2013

Latviski

Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam

Lasīt šeit (iesakām lejuplādēt)

English

Consolidated (Third, Fourth and Fifth) Periodic Report of the Republic of Latvia on Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, in the Republic of Latvia for the period 1 January 2004 – 30 June 2012

See here (iesakām lejuplādēt dokumentu)

2005

Latviski

KĀRTĒJAIS ZIŅOJUMS PAR ANO 1989.GADA KONVENCIJAS PAR BĒRNA TIESĪBĀM IZPILDI LATVIJAS REPUBLIKĀ LAIKA POSMĀ NO 2001.GADA LĪDZ 2004.GADA 1.MARTAM

Lasīt šeit

English

Second periodic reports of States parties due in 1999

See here

1998

English

Initial report on the Convention on the Rights of the Child of the Republic of Latvia

See here

1996

English

National report of the Republic of Latvia "On the Rights of Child Protection Situation in the Country"

See here

__________________________________

Pētījums par bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem situāciju Latvijā dažādās dzīves jomās. 2011. gads Lasīt šeit

__________________________________

Atbilde V.Dombrovska vēstulei sniegt priekšlikumus Valdības Rīcības plānam. Aicinājums jaunajai valdībai un Saeimai par neatliekamiem darbiem, kuri būtu tuvākajā nākotnē jāpaveic bērnu labā Lasīt šeit

__________________________________

2001 ANO Konvencija par berna tiesibam

Lasīt šeit

__________________________________

Report to the Latvian Government on the visit to Latvia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) (2005)

See here