Par mums

Glābiet Bērnus ir sabiedriska bērnu tiesību aizsardzības organizācija, kura darbojas Latvijā no 1990. gada.

Glābiet Bērnus darbības pamatprincips - censties nodrošināt bērnu tiesības tur, kur to valsts vai pašvaldības nav izdarījušas. Vēsturiski, tādēļ Glābiet Bērnus darbības spektrs ir bijis ļoti plašs, sākot no bērnu tiesību jēdziena ieviešanas valstī, ANO Konvencijas par Bērna tiesībām pārtulkošanu, iesniegšanu parlamentā, TV raidījumu un TV maratonu producēšanu 12 gadu periodā, lieliem labdarības projektiem 90-to gadu sākumā, visplašāko līdzdalību likumdošanas iniciatīvā. Glābiet Bērnus ir tipiska pilotprojektu organizācija, kura ar saviem brīvprātīgajiem aizpilda tukšās nišas - GB dibināja pirmo uzticības telefonu bērniem, pirmo rehabilitācijas centru bērniem kuri cietuši no seksuālas vardarbības, pirmās grāmatas par bērnu invalīdu kopšanu, radīja palīdzības sistēmu bērniem cietumos, aizsāka ilggadīgu kampaņu bērnu aizsardzībai pret visa veida vardarbību.

Pēc GB iniciatīvas un ar aktīvu līdzdalību tika nodibinātas pirmās valsts bērnu aizsardzības struktūras tajā skaitā arī Bērnu un ģimenes lietu ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kuras 2004. gadā faktiski pārņēma valsts paspārnē vairumu GB aizsākto pilotprojektu. Šī sakritība bija tieši laikā, jo kopš 2004. gada līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, pilnībā zaudējuši tiesības finansēt Glābiet Bērnus mūsu agrākie ilggadīgie sponsori - ārvalstu vēstniecības un ārvalstu valdības. Starptautiskā sabiedrība sagaida no Latvijas valdības, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, ka tai pašai pilnībā jāuzņemas cilvēktiesību, interešu aizstāvības organizāciju finansēšana.

Glābiet Bērnus nedublē ne oficiālu dienestu, ne citu sabiedrisku organizāciju darbību (pienākumus), bet cenšas sniegt palīdzību bērniem, kuriem šo palīdzību nav snieguši oficiāli dienesti kādu iemeslu dēļ, kā piemēram nekompetence, nolaidība, vai nevēlēšanās.